Voorwaarden - Villa Babbelien


Vakantiewoning "Villa Babbelien"
5 Chemin des Genêts, 34600 Hérépian, Languedoc - Roussillon, Zuid - Frankrijk

 1. Toepassing:
  1. Deze voorwaarden vormen één geheel met de overige informatie op onze website www.huurvillafrankrijk.be en met de gegevens op het reserveringsformulier.
 2. Reserveringen:
  1. Reservering van de gewenste periode van onze woning kan per mail, of telefonisch. Enkel bij telefonische reservering weet u onmiddellijk of de periode nog beschikbaar is. Bij de andere reserveringen wordt u teruggemaild of getelefoneerd.
  2. Wilt u een reservering wijzigen, nadat de rekening is verzonden, dit is mogelijk, indien een andere verhuurperiode beschikbaar is.
   Er wordt dan een bedrag van € 50,00 in rekening gebracht.
  3. De minimale huurperiode is 1 week, van zaterdag tot zaterdag.
  4. De huurder ontvangt de rekening tot betaling en het reserveringsformulier.
   De huurder dient zo spoedig mogelijk een annulatieverzekering af te sluiten.
   Een kopie dient opgestuurd te worden of in te scannen en door te mailen naar de verhuurder.
  5. De prijzen voor gehuurde periodes kunnen in het lopend jaar niet gewijzigd worden.
   Opgelet: dit is echter wel het geval via verhuurmaatschappijen.
  6. Het reserveringsformulier wordt teruggestuurd naar onderstaand mailadres. Op dit formulier noteer je alle namen van het gezin en eventuele gasten die van de woning gebruik maken.
   Mailadres : guido@huurvillafrankrijk.be
   Gsm: 0032 (0)475/ 49 35 48
  7. Bij het verzenden van het ondertekend reserveringsformulier verklaart de huurder kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de verhuurvoorwaarden en aanvullende informatie.
 3. Betalingen:
  1. De huurder ontvangt een nota ter betaling
  2. De betaling dient te gebeuren via overschrijving (je kan steeds bewijs inscannen en doormailen).
   Bij alle andere wijze van betaling zijn de bankkosten voor rekening van de huurder.
  3. De betaling wordt in 2 termijnen voldaan dwz, na reservering en ontvangst van de nota wordt 40 % van het bedrag overgemaakt aan de verhuurder. Het saldo dient uiterlijk 8 weken voor de aanvangsdatum van de huurperiode te worden gestort.
  4. Bij reservering 2 maanden voor de vakantiedatum dient de betaling altijd in één keer te worden voldaan.
  5. Bij extreme bijkomende schoonmaak of andere werkzaamheden zal een bedrag van € 30,00 per uur aangerekend worden door de eigenaar die de werkzaamheden laat uitvoeren. Dit bedrag zal van de waarborg worden afgetrokken.
  6. Bij verlies of diefstal kaart decoder TV en/of de WIFI box zal de waarborg volledig ingehouden worden. Dit veroorzaakt problemen voor de volgende huurders die niet tijdig kunnen worden opgelost.
 4. Annulering
  1. Na reservering is in alle gevallen de volledige waarborgsom verschuldigd. Een annulatieverzekering is verplicht zelf te onderschrijven, deze is vaak voorzien bij kredietkaart.
  2. Gevallen van natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, blokkades, terrorisme, en/of andere niet genoemde gevallen in de annulatievoorwaarden, waardoor een huurder de vakantiewoning niet kan bezetten, komen niet in aanmerking voor een annulering.
 5. Aankomst / Vertrek.
  1. Indien niet anders vermeld, is de wisseldag op zaterdag.
  2. De huurder verlaat de woning op zaterdag tussen 08u30 - 09u00 of vroeger indien gewenst.
  3. De nieuwe huurder kan de woning betrekken vanaf 14u00.
  4. De reisbeschrijving vindt u terug op onze website: www.huurvillafrankrijk.be
  5. vanuit GENT: Lille of Doornik - Parijs - Orléans - Clermont-Ferrand - brug van Millau - Clermont-Hérault - Bédarieux - Hérépian
 6. Eindschoonmaak
  1. In alle gevallen wordt de eindschoonmaak verplicht gedaan.
 7. Gebruik van de woning
  1. Huisdieren zijn toegestaan na overleg met de verhuurder.
  2. Het is niet toegestaan om met meer personen gebruik te maken van de gehuurde woning dan vermeld op het reserveringsformulier. Kinderen tellen volledig mee.
  3. Ook mag niet zonder toestemming worden gekampeerd op het terrein van de gehuurde woning. Een mobilhome mag niet worden neergezet op de eigendom van de verhuurde woning.
  4. Bij breuk en/of beschadiging zal de schade verrekend worden met de waarborgsom. De huurder zal de woning aanvaarden in de staat zoals die zich bevindt bij aankomst en beschreven zoals op onze website. Indien aan het eind van de verhuurperiode meubels en/of goederen beschadigd zijn en/of niet meer aanwezig, zal een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de eigenaar of zal vervangen moeten worden. De schade van breuk, schoonmaakkosten van bevlekte tapijten, dekens, dekbedden, matrassen enz. zal ook met de waarborgsom verrekend worden.
   De huurder zal geen vreemde zaken gooien in wastafels, badkuipen, bidets, douches, wc's en andere afvoeren, waardoor de leidingen verstopt kunnen raken. Indien dit het geval zou zijn, zal de huurder aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verhelpen van deze verstoppingen.
  5. Badhanddoeken, keukenhanddoeken en beddengoed zal de huurder zelf meebrengen.
  6. De waarborgsom wordt na vertrek van de huurder, en na aftrek van eventuele kosten teruggestort op bankrekening van de huurder. Voor deze afrekening geldt een termijn van minstens 30 dagen, vooral in het hoofdseizoen.
  7. Het afval dient gesorteerd te worden door de huurder zoals opgegeven vooraan op de afvalbakken. De gemeentelijke diensten weigeren deze mee te nemen indien het sorteren niet strikt nageleefd wordt. De regeling van afhaling hangt uit in de woning. Bij niet naleven van deze richtlijnen kan door de verhuurder bijkomende kosten aangerekend worden voor het sorteren en wegbrengen naar de gemeentelijke diensten. Deze eventuele kosten zal verrekend worden met de waarborg.
 8. Klachten
  1. Gegronde klachten of schade dienen op het moment van constatering bij aankomst onmiddellijk aan de eigenaar vermeld te worden, telefonisch of per mail.
  2. Beide partijen zullen dan, in onderling overleg, eventuele problemen of klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen.
  3. Indien partijen niet tot een bevredigende oplossing komen, kan de klacht schriftelijk en gemotiveerd binnen 2 weken na constatering, bij de eigenaars ingediend worden, waarna zo nodig in overleg, de zaak opnieuw bekeken zal worden.
 9. Algemeen en aansprakelijkheid.
  1. Voor schade en letsel, die de huurder tijdens hun verblijf zou kunnen overkomen, en voor ongemakken die voortkomen uit overmacht situaties, (blokkades, extreme weersomstandheden, gevallen van terrorisme) en ook onverwachte bouwaktiviteiten naast de vakantiewoning, kunnen de verhuurders geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
  2. Ook kunnen de verhuurders niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen in de watertoevoer en/of overlast bij extreme weeromstandigheden. Bij het uitvallen van elektrische apparaten, zal in overleg met de verhuurders zo spoedig mogelijk naar een oplossing gezocht worden. Denkt u er aan dat bij blikseminslag uw eigen apparatuur (o.a. bvb uw laptop) niet verzekerd is.
  3. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en eventueel onder toezicht van derden met zwemdiploma het zwembad betreden. De verhuurders kunnen bij ongevallen niet aansprakelijk worden gesteld.
  4. De toeristenbelasting, waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen, aangerekend en doorgestort naar de franse overheid, wordt aangerekend bij reservering.
  5. De huurder is verplicht een B.A verzekering af te sluiten, daar zij aansprakelijk zijn voor beschadigingen aan de door hun gehuurde woning.
   De verhuurders kunnen de huurder ook na afloop van de huurperiode nog aansprakelijk stellen, wanneer na controle blijkt (ook na vertrek van de huurder) dat er beschadigingen zijn aan de gehuurde woning.
  6. Bij eventuele drukfouten in deze voorwaarden zijn de verhuurders niet aansprakelijk en kunnen later daarop nog eventuele correcties aangebracht worden.

Laatste update: mei 2024

NL - FR - DE - EN
Een kaartje waar Hérépian ligt in Frankrijk